ISO certifikáty - vydávání ISO certifikátů

Na světě v nynější době existuje přes 18 000 certifikátů. ISO certifikáty můžeme rozdělit do několika skupin a podskupin. Každá z nich se specializuje na jinou oblast. ISO certifikáty vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci. V současnosti má tato organizace 163 členů po celém světě. Každý člen zastupuje normalizaci v dané zemi. Povinností členů je informovat orgány a organizace o tom, jaká je organizace v dané zemi a o nových normalizačních aktivitách. Jak již jsme zmiňovali v úvodu, existuje ohromné množství různých ISO certifikátů. Nyní si přiblížíme ty nejznámější.

Přínosy ISO certifikace pro firmy

Pod pojmem ISO certifikace se skrývá zavedení systému řízení společnosti podle některé systémové normy. S pojmem ISO certifikace se můžeme nejčastěji setkat v souvislosti s managementem kvality. Nejzákladnější normou, podle níž je systém zaváděn a posléze certifikován, je norma ISO 9001. Na ni navazuje spousta dalších norem s podobným základem. Těmi nejzákladnějšími jsou ještě například normy ISO 14001, zabývající se environmentálním managementem nebo ISO 27001, která se orientuje na systémy managementu bezpečnosti informací. Tyto ISO certifikáty jsou zaměřeny na efektivní fungování a prevenci.

Zavedení systému

Zavedení ISO 9001, ISO 14001 a dalších je velkým strategickým rozhodnutím. Mnoho poradenských společností vám pomůže vybrat nejvhodnější složení ISO certifikátů a jejich propojení. Dále pomůže s tím, co vše musíte ve vaší firmě dodržovat (zákony, technické normy, vyhlášky apod.). A to tak, aby byl systém funkční a přišlo se na to, kde jsou ve firmě slabá a silná místa. Díky tomu získáte nejen ISO certifikaci, ale především funkční systém.

Copyright (c) 2013 5Q, spol. s r.o.