ISO certifikáty

S pojmem ISO certifikát se již setkala většina z nás. Ale málokdo ví, co vlastně takový ISO certifikát znamená, jaké certifikáty existují a k čemu slouží. ISO jinak známé jako International Organization of Standardization, v češtině známá jako Mezinárodní organizace pro normalizaci. Mohlo by se zdát, že je ISO zkratkou pro International Organization of Stadardization. Pravdou ovšem je, že se jedná o zkratku z řeckého slova „isos“, které znamená „stejný“. Mezinárodní organizace pro normalizaci se zabývá tvorbou mezinárodních norem ISO a to ve všech oblastech normalizace, mimo elektrotechniky. V současné době existuje už více než 18 000 norem. Jednou z nejznámějších norem je ISO 9000, která v sobě spojila 3 standardy (ISO 9001, 9002, 9003). My se zaměříme na ISO 9001.

ISO 9001 – Management systému kvality

Jedná se o standard pro systém řízení a stal se marketingově nejznámější normou.Jsou to všeobecně nejpoužívanější ISO certifikáty. Na světě jich bylo vystaveno přes 1 milion. Tento standard je velice oblíbený, za tím pravděpodobně stojí jeho určitá jednoduchost a především univerzálnost. Tato ISO certifikace je také dostupná pro malé a střední firmy a dá se aplikovat na různé obory a to v oblasti podnikání, v oblasti výroby i služeb.

ISO 14001 – Management environmentálního systému

Jedná se o systém řízení environmentu. Hlavními důvody, proč se společnost rozhodne pro tuto ISO certifikaci, jsou zejména dotace a odpovědnost k životnímu prostředí.

Tyto ISO certifikáty jsou pro firmy, které se rozhodnou řídit svou výrobu a také poskytované služby tak, aby co nejvíce minimalizovali svůj vliv na okolní prostředí.

ISO 27001 – Management bezpečnosti informačních systémů

Informace. To je dnes jedna z nejdůležitějších a nejhodnotnějších „aktivit“ společnosti. Pokud chcete předejít rizikům, jako je ztráta dat, nefunkčnost informačního systému či vyzrazení obchodního tajemství, zajistěte si ISO certifikaci systému managementu bezpečnosti informací. Pokud získáte ISO certifikaci, můžete prokázat svým parterům, že je vaše firma důvěryhodná a dovolí vám vstoupit do jejich informačních systému, či povolí k vzájemnému sdílení dat a informací.

Copyright (c) 2013 5Q, spol. s r.o.