ISO certifikáty - ISO 9001

Tento certifikát je zaměřen na management jakosti. Je aplikovatelný v jakékoliv organizaci a to ve veškerých oblastech výroby nebo služeb. Jedná se dnes o celosvětově uznávaný standard. Pokud chceme, aby byla činnost ve společnosti efektivní, musí být její procesy systematicky uspořádány. Model, jež je reprezentovaný v normě ISO 9001, je založen na již osvědčených postupech a nástrojích. Pokud je aplikujeme ve společnosti, bude systematicky zvyšovat svou výkonnost a účinnost řídících procesů, což následně vede ke zlepšování činnosti celé společnosti. Společnost je schopna efektivněji uspokojovat zákaznické požadavky a očekávání. Certifikát je mezinárodně uznávaný a má platnost 3 roky, během nichž se provádí kontroly a dozorové audity. Certifikaci může využít jakákoliv společnost, která se zabývá výrobou, servisem či distribucí.

ISO 9001 - výhody

Tato ISO certifikace prokazuje váš závazek k plnění zákonných požadavků a daných předpisů. Dále garantujete stálost výrobního procesu, zkvalitnění systému řízení a zdokonalení vaší organizační struktury ve firmě. ISO certifikace, ISO certifikáty 9001 zvýší důvěru veřejnosti a státních kontrolních orgánů. ISO certifikace přináší mnoho výhod pro vaši společnost.

Copyright (c) 2013 5Q, spol. s r.o.