ISO certifikáty - ISO 27001

ISO 27001 se řadí na stejnou úroveň jako ISO 9001 a ISO 14001 a patří mezi ty nejznámější ISO certifikace. Tyto tři certifikáty jsou navzájem propojeny a navzájem se ovlivňují. Pokud má společnost jednu ISO certifikaci, například ISO 9001, obvykle mívá a další 2 ISO certifikace a to ISO 27001 a ISO 14001.

ISO 27001 je mezinárodním standardem, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Tento systém je systematickým přístupem k řízení bezpečnosti důvěrných informací, který zahrnuje zaměstnance a procesy. Tato ISO certifikace také řídí informační technologie a strategii firmy. ISO certifikáty 27001 pomáhá identifikovat, řídit a minimalizovat potencionální hrozby zneužití důvěrných informací ve firmě.

Při zavádění ISO certifikace managementu bezpečnosti informací se využívá ještě další ISO certifikace a to ISO 17799. Tato ISO certifikace poskytuje podrobný přehled využitelných bezpečnostních opatření. V nynější době má tuto ISO certifikaci přes 3000 společností. ISO certifikáty se staly nedílnou součástí prestižních firem.

Mezi největší výhody zavedení této ISO certifikace do společnosti je například soulad s legislativními požadavky o ochraně osobních údajů. Díky této ISO certifikaci bude vybudován systémový přístup k ochraně informací. Dále se snižuje riziko, že některé důvěrné informace uniknou, anebo budou zneužity. ISO 27001 pomůže vaší společnosti ve zlepšení důvěry zákazníků a zvýši i image vaší firmy.

Díky konzultačním společnostem je zavedení ISO certifikace jednodušší. Připraví vás na ISO certifikace, zpracují nezbytnou dokumentaci pro úspěšnou ISO certifikaci. Dále vyškolí vaše zaměstnance, provede interní audity a to i se závěrečnou zprávou. Také vám pomůže udržovat a zlepšovat váš systém ve společnosti.

ISO certifikáty jsou součástí dnešního světa.

Copyright (c) 2013 5Q, spol. s r.o.